Bestyrelsen

Medlemmer 2021 
Generalforsamlingen i 2021 er aflyst pga corona (alle medlemmer har sagt ja til endnu et år, med undtagelse af en suppleant, derfor er valgåret ændret som nævnt)

Formand: Henning Frisk (lige år)
henning.frisk@gmail.com
Næstformand: Poul Hansen (lige år)
sph@outlook.dk
Medlem: Hans Peter Jensen (lige år)
hptj@mail.dk
Medlem: Janne Rasmussen (ulige år)
janne@lindelygaard.dk
Medlem: Mette Skøtt
mette-mes@hotmail.com
Medlem: Karsten Riis Lange (ulige år)
karstenrschmidt@me.com
Medlem: Anja Borring Andersen (ulige år)
anjape90@gmail.com
Suppleant: Asta Danielsen (hvert år)
adan@bbsyd.dk
Suppleant: (hvert år)
(ingen i 2021)