Bestyrelsen

Medlemmer 2022 

Formand: Henning Frisk (lige år)
henning.frisk@gmail.com
Næstformand: Poul Hansen (lige år)
sph@outlook.dk
Medlem: Hans Peter Jensen (lige år)
hptj@mail.dk
Medlem: Janne Rasmussen (ulige år)
janne@lindelygaard.dk
Medlem: Mette Skøtt (ulige år)
mette-mes@hotmail.com
Medlem: Karsten Riis Lange (ulige år)
karstenrschmidt@me.com
Medlem: Anja Borring Andersen (ulige år)
anjape90@gmail.com
Suppleant: Asta Danielsen (hvert år)
asda1924@gmail.com
Suppleant: Tina Asmussen (hvert år)
lund.asmussen@gmail.com