Bolderslev Børnehus

Vi er en kommunal integreret 0-6 års institution under Aabenraa Kommune. Vi har 1 vuggestue og en indslusningsgruppe og 3 børnehavegrupper. Der er en Minigruppe ved Bolderslev Børnehus

Vi er aldersopdelt:
1 vuggestuegruppe 0 –ca.2,5 år
1 indslusningsgruppe ca.2,5 -3,5 år
1 børnehavegruppe 3 årige
1 børnehavegruppe 4 årige
1 børnehavegruppe 5 årige

Vi har en stor legeplads og ligger tæt ved skolen.

Vi vægter fællesskab, hvor alle har en plads. Leg, sprog og bevægelse samt glæde og spontanitet er i højsæde for at skabe et godt børneliv.  Vi arbejder for et godt læringsmiljø for at alle børn får de bedste muligheder for et godt liv.

Besøg vores hjemmeside http://www.bolderslev-boernehus.dk/