Initiativpulje

PULJEMIDLER – FINANSIERING AF LOKALE PROJEKTER

Kære borger i Bolderslev og lokalområdet

I forbindelse med områdefornyelsesprojektet har vi stadigvæk en pulje på næsten kr. 200.000, – til finansiering af lokale initiativer og projekter.
For at alle gode ideer, som kan gavne alle i vores lokalområde, kan få økonomisk støtte, er det afsat en stor sum penge under områdefornyelsesprojektet i en såkaldt ”initiativpulje”.
I kan læse mere om dette på vores hjemmeside under fanen ”områdefornyelse”

Klik her og du kan nemt ansøge om støtte til aktiviteter eller projekter.
Der vil være 4 ansøgningsterminer i 2021, hhv. 26/2 – 23/4 – 27/8 – 29/10.

På vegne af Bolderslev Lokalråd
Henning Frisk, Forman
d

Initiativpulje – den lokale gruppe
Her kan du læse om retningslinjerne for initiativpuljen for Bolderslev.
Her kan du se årshjulet for initiativpuljer.