Dagligvarebutik i Bolderslev – pressemeddelelse

Følgende pressemeddelelse er sendt til dagbladene i lokalområdet den 10.juni 2022.

Bolderslev d. 10. juni 2022

Pressen

Pressemeddelelse – Dagligvarebutik Bolderslev

Torsdag d. 9. juni 2022 afholdt projektgruppe ”Dagligvarebutik i Bolderslev” samt Bolderslev Lokalråd borgermøde i Bolderslev Fritidscenter. Der var fantastisk opbakning med over 300 deltagere.

Formanden for Bolderslev Lokalråd motiverede projektet, Hans Meldgaard deltog som repræsentant fra Dagrofa og gennemgik projektet ”Min Købmand i Bolderslev”. Endvidere var der indlæg ved Ejendomsmægler Daniel Toft fra Realmæglerne

Der blev fremlagt et konkret projekt med butikstype, placering og forretningsmodel.

Oplægget til mødet var at informere bredt om hvilken dagligvarebutik vi arbejder på i Bolderslev. Forudsætningerne for projektet blev gennemgået og afslutningsvis blev der indgået en række tilsagn om køb af anparter i det kommende ejendomsselskab, som skal stå som udlejer til den kommende købmand.

Målet er at indgå tilsagn om køb af anparter for 3,0 mDKK. Ved afslutningen af borgermødet var barometret allerede ca. 550.000 kr. Projektgruppen og lokalrådet er utrolig glade og stolte over denne store opbakning efter et 2 timers borgermøde.

På mødet blev det endvidere offentliggjort at den ønskede placering er på hjørnet af Smedefod og Hellevad-Bov Vejen. En lang række kriterier og Dagrofa’s anbefalinger resulterede i dette valg.

Der skal bygges en helt ny butik og med konceptet MinKøbmand og Dagrofa som projektdeltager, er vi i Bolderslev sikker på at vi får en dagligvarebutik. Det vil sikre at Bolderslev fortsat er attraktivt bosætningssted.

Næste fase er en kampagne, hvor de resterende tilsagn om køb af anparter skal indhentes. Vi tror i projektgruppen og lokalrådet at det er muligt – specielt efter den positive opbakning på borgermødet.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede.

På vegne af

Bolderslev Lokalråd                       &               Projektgruppen

Henning Frisk                                                 Frank Martensen

Formand

henning.frisk@gmail.com

2361 2294                                                     2128 7678

https://www.bolderslev.dk/wp-content/uploads/2022/05/Pressemeddelelse-Dagligvarebutik-Bolderslev-nr-3-20220622.docx

Borgermøde den 9. juni 2022 kl. 19.00

Kære borgere i Bolderslev og omegn.

Købmandsgruppen og Bolderslev Lokalråd inviterer hermed til borgermøde om projektet “ny dagligvarebutik i Bolderslev”.

Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 19.00 i Bolderslev Fritidscenter (Hallen) – (Se separat annonce).

Repræsentant fra Dagrofa vil deltage.

Der vil blive præsenteret et konkret projekt, hvor målet er en etablering ultimo 2023. 
Projektet er afhængigt af stor lokal opbakning. Derfor opfordrer vi alle til at deltage, så man kan få en forståelse af projektet og forudsætningerne.

*** Lokalrådet opfordrer alle til at deltage, da projektet har en stor strategisk betydning for vores lokalområde!! ***

Vi håber I vil være med til at dele det gode budskab, tag naboer og genboer mv med til borgermødet. 

På vegne af

Bolderslev Lokalråd                       &               Projektgruppen

Henning Frisk                                                 Frank Martensen

Formand

henning.frisk@gmail.com

2361 2294                                                     2128 7678

https://www.bolderslev.dk/wp-content/uploads/2022/04/Borgermoede-09062022.png

Pressemeddelelse – Fjernvarme i Bolderslev

Bolderslev d. 14. april 2022

Pressen

Pressemeddelelse – Fjernvarme Bolderslev

Interessen for fjernvarme i Bolderslev er stor og de indledende dialoger med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme er startet.

Bolderslev ønsker fjernvarme. Alle ønsker uafhængighed af naturgas, reduktion af Aabenraa Kommunes CO2 udledning og sikring af at vi er et attraktivt bosætningsområde.

Derfor har Bolderslev Lokalråd startet en dialog og et samarbejde med Aabenraa-Rødekro Fjernvarme. 
Der er nedsat en lokal arbejdsgruppe. Gruppen har afholdt møde onsdag d. 6. april 2022 med deltagelse af direktøren for Aabenraa-Rødekro Fjernvarme Tommy Palmholt.

På mødet blev der udarbejdet en plan – samt et fakta ark til kommunikation (Vedhæftet).

Projektgruppen består af følgende borgere fra Bolderslev:

John Riisberg, Paul A Jensen, Dennis Nielsen, Leon Clausen, Kim Millek, Svend Sørensen, Bo Toftgård, Hans Jørgen Meier, Christian Vejen Eriksen, Christian Kristiansen samt fra Bolderslev Lokalråd Hans Peter Jensen, Paul Hansen og Henning Frisk.

Målsætningen er at få mulighed for tilkobling til fjernvarme i Bolderslev hurtigst muligt.

Spørgsmål kan rettes til undertegnede.

På vegne af

Bolderslev Lokalråd og arbejdsgruppen

Henning Frisk

Formand Bolderslev Lokalråd

henning.frisk@gmail.com

2361 2294

https://www.bolderslev.dk/wp-content/uploads/2022/04/Fjernvarme-Bolderslev-Faktaark-April-2022.pdf

Tommy Palmholdt og Henning Frisk

Fjernvarme i Bolderslev

Bolderslev Lokalråd igangsætter et nyt projekt.

Målet er at få muligheden for fjernvarme i Bolderslev.

Fredag d. 11. marts 2022 holdt formanden for Bolderslev Lokalråd, Henning Frisk, og Direktøren for Aabenraa Fjernvarme, Tommy Palmholt, et indledende møde.

Det først skridt i forhold til at få fjernvarme til Bolderslev. Det er økonomisk og samfundsmæssigt bedst, at koble sig på centrale og store fjernevarme systemer. Det giver den bedste forsyningssikkerhed, mindste miljøbelastning og mest effektive/økonomiske drift. For den enkelte bruger er man også fri for vedligehold og afskrivning af egen forsyning ved tilkobling til fjernvarme.

Derfor har Bolderslev Lokalråd tager kontakt til Aabenraa Fjernvarme om muligheden for at blive koblet på deres forsyningssystem.

Vi vil nu nedsætte en arbejdsgruppe, som skal holde første møde i starten af april. Herefter vil planen være- Afklaringsfase- Grov oplæg fra fjernvarmekonsulenter- Konkret projektoplæg udarbejdet af Aabenraa Fjernvarme – Myndighedsbehandling.

Målet er, at etableringen starter og slutter i 2023. Helst så tidlig som muligt.

Vi har brug for flere der vil deltage i arbejdsgruppen.

Hvis du har lyst kan du sende en sms til 2361 2294 eller en mail til info@bolderslev.dk – helst inden 25. marts 2022.

Vi har allerede to der vil deltage i arbejdet – Dennis Nielsen og Paul A Jensen👍

Ikke alle fakta er klar da de skal på plads i projektfaserne, men umiddlbart ved vi følgende:- Gasafkobling er nu muligt. Koster ca. 10.000 kr. men man kan sandsynligvis søge en pulje for tilskud.

– Tilslutningsprisen er ikke udregnet endnu da det afhænger af antal tilmeldte og markedsprisen på entreprenør og materialer. Dog er der mulighed for et mindre start beløb med et løbende afdrag som alternativ til fuld betaling ved tilkobling.

– Vi skal påregne at der skal være ca. 50% opbakning.

Spørgsmål kan sendes til info@bolderslev.dk.Vi håber alle vil tage godt i mod dette initiativ – og vi skal nok holder jer orienteret (evt. også ved et borgermøde senere på året når der er overblik).

Bolderslev Plejehjem kan huse ukrainske flygtninge

Bolderslev Plejehjem kan huse ukrainske flygtninge
28.2.2022 09:09:06 | Aabenraa Kommune

Aabenraa Kommune har i dag meldt bygningerne i det tidligere Plejecentret Bolderslev Midtpunkt ind til Udlændingestyrelsen som eventuelt opholdssted for ukrainske flygtninge.

Det tidligere plejecenter i Bolderslev er i dag meldt ind til Udlændingestyrelsen som potentielle lokaler til husning af ukrainske flygtninge. Lokalerne har tidligere været anvendt som asylcenter.

– Vi har i dag kontaktet Udlændingestyrelsen og fortalt, at vi stiller det tidligere plejecenter i Bolderslev til rådighed til at huse ukrainske flygtninge. Vi vil naturligvis give vores bidrag til modtagelsen af de forventede ukrainske flygtninge i Danmark. Bygningerne er i fin stand, og de kan være klar til beboelse på to dage. Vi har i processen haft en god dialog med Udlændingestyrelsen, byrådets partier samt Bolderslev Lokalråd, siger Jan Riber Jakobsen, der er borgmester i Aabenraa Kommune.

Ud over at stille det tidligere plejecenter til rådighed har Aabenraa Kommune som grænsekommune også haft en dialog med de nationale myndigheder.

Vi har henover weekenden været i kontakt med relevante myndigheder om, hvordan Aabenraa Kommune eventuelt kan bistå myndighederne langs grænsen i Aabenraa Kommune med at håndtere den forventede flygtningesituation. Og den kontakt, forventer jeg, fortsætter de næste dage, siger kommunaldirektør, Tom Ahmt.

I alt rummer det tidligere plejehjem 17 separate boliger med eget bad og køkken med plads til større familier. Plejehjemmet har blandt andet fungeret som asylcenter i perioden 2014-2017, siden det i 2012 ophørte med at fungere som plejehjem for byens borgere.
Kontakter     Borgmester Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen, tlf.: 29 32 25 30; e-mail: jrj@aabenraa.dk

Kommunaldirektør, Tom Ahmt, tlf.: 28 99 31 11; ahmt@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk
Om Aabenraa Kommune     Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

7376 7676
https://www.aabenraa.dk/

Invitation til projekt/arbejdsmøde om Dagligvarebutik i Bolderslev

***Du kan nå det endnu****

Invitation til at deltage i projektet “Dagligvare butik i Bolderslev”.

Efter vores opfordring sidste år til at melde sig til projektet, har vi fået 5 frivillige ildsjæle samt haft det første virtuelle intromøde.

Projektet kører derfor videre ind i næste fase, som er udarbejdelse af projektplan og organisering. 

Til dette formål afholdes et projekt-/arbejdsmøde i Bolderslev Fritidscenter Lillesalen

Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 18.30

Dagsorden

 • Skabe en projektplan – overblik over de vigtigste opgaver/milestones 
 • Definere en projektgruppe – styregruppe, projektleder mv

Hvis du mener at du kan bidrage ind i projektet – og vil påtage dig nogle specifikke opgaver (som afklares på mødet) er du velkommen til at møde op. 

Det er ikke et infomøde – men et arbejdsmøde!!

Hvis du har brug for information før mødet kan du skrive til info@bolderslev.dk og vi kommer tilbage til dig.

På mødet deltager som minimum

 • De 5 ildsjæle
 • Frank Martensen
 • Linda Fisker
 • Andreas Bonde
 • Henrik Esbensen
 • Peter Falk
 • Lokalrådet
 • Ekstern konsulenter Flemming Jørgensen (Borgerkraft)
 • Ekstern konsulent Hans Meldgaard (Projektchef for Dagrofas borgerprojekter vest for Storebælt)

Vi ser frem til den videre proces.


På Bolderslev Lokalråds vegne

Henning Frisk 
Formand

30.01.2022